Transformatorweg

Project beschrijving

Introductie

Aedes en het kabinet hebben afspraken gemaakt over de focus van woningbouwcorporaties per 1 juli 2015. Woningbouwcorporaties, zoals eigen haard, dienen bij voorkeur sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren. Deze zogenaamde Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) worden de kerntaken. Ofwel sociaal huurwoningen met een liberalisatiegrens van €710 (ofwel minder dan 142 punten) voor de komende drie jaar. 

 

Grondposities die Eigen haard nog in bezit heeft dienen binnen 5 jaar in de DAEB-tak te worden ondergebracht voor zover daarop woningbouw komt via een bestemmingsplan en de woningbouwcorporatie concrete plannen heeft tot de bouw van minimaal 90 procent DAEB- woningen op deze locaties. Als een grondpositie die als DAEB-bezit van de corporatie is aangemerkt, niet binnen 5 jaar wordt bebouwd (met minimaal 90 procent DAEB-woningen), dan is alsnog sprake van niet-DAEB bezit. 

 

Er zijn echter posities, zoals de Transformatorweg 28 te Amsterdam, welke in het verleden zijn verworven en waarvan nu onduidelijk is of er (woning)bouw kan plaatsvinden. Deze posities kunnen natuurlijk in het bezit blijven als er de opbrengsten zijn door verhuur van de opstallen. Vaak wordt echter gekozen om deze locaties af te stoten. Het initiëren door woningbouwcorporaties van het wijzigen van de huidige bestemming naar een woonbestemming is wellicht een interessant alternatief. De reden van zo een initiatief betreft het creëren van financiële meerwaarde van grond- en vastgoedposities ten opzichte van de huidige marktwaarde.

 

Ambitie

De ambitie voor de kantoorlocaties, zoals
de Transformatorweg 28, is een mogelijke herbestemming van de gebouwen dan wel het benutten van de grondpositie voor nieuwbouwwoningen middels een verandering in het bestemmingsplan. Amsterdam kampt met een groot tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen.

 

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning is 12 jaar en daarnaast wachten in de komende periode ook nog ongeveer 2000 statushouders op een sociale huurwoning.

 

Tegelijkertijd worden door de corporaties sociale huurwoningen verkocht en daarmee geliberaliseerd. Reden te meer om voor locaties, welke reeds in het bezit zijn van de woningcorporatie te bekijken of deze posities een bijdrage kunnen leveren aan de kerntaak van Eigen Haard: Het bouwen en verhuren van DAEB-woningen. Transformatorweg 28 op het bedrijventerrein Sloterdijk I is zo een locatie.

 

Stedenbouwkundige situatie

Zoals is gebleken uit de inventarisatie is een binnenstedelijke verdichting gewenst op de locatie. Met name de Transformatorweg zou, in de toekomst, kunnen gaan fungeren als een stadsboulevard. Vergelijkbaar met de Wibautstraat en Ijburglaan in Amsterdam. Dit vanwege het brede profiel en karakter van de straat als toegangsweg naar het centrum van Amsterdam. Het karakter van het gebied doet meer denken aan ontwikkelingen in industrie- gebieden als city-plots en houthavens.

 

Stedenbouwkundige kansen 

De locatie, ondanks, op een bedrijventerrein, is uitstekend te noemen voor een toekomstige woningbouw. Relatief dicht bij het centrum en binnen de ring.

 

Daarnaast biedt de transformatiestrategie 2010- 2040 van haven stad kansen om binnen de gestelde ruimtelijke kaders de bestemming te wijzigen van kantoor naar gemengd en/of wonen. De locatie kan binnen de woningbouwontwikkeling van 400 woningen in Sloterdijk I noord een belangrijke rol vervullen. Het potentiele gebouwvolume benutten is goed voor ongeveer 130 woningen.

 

Volumestudie

De volumestudie laat 4 verschillende herontwikkelmogelijkheden zien:

1. bestaande gebouw in zijn huidige vorm
2. hergebruik van gebouw binnen het bestaande volume

3. hergebruik bestaande gebouw & uitbreiding 4. sloop-nieuwbouw

De herontwikkelmogelijkheden varieren met een FSI van 0,55 tot 3,2 

Projectdata

 • Type
 • Woningbouw
 • Jaar
 • 2016
 • Status
 • Haalbaarheidsstudie
 • Opdrachtgever
 • Eigen Haard
 • Locatie
 • Amsterdam
 • Oppervlakte
 • 18.500m2
 • Team
 • Abram de Boer, Christiaan van Hegelsom, Marieke schut
 • Categorieën
 • TRANSFORMATIE, URBAN, WONEN