WSPK-blok

Project beschrijving

De gemeente staat zeer positief tegenover een collectieve planvorming en stelt dit als voorwaarde voor de herontwikkeling van de kavels in het WSPK-blok te Amsterdam Noord. Een collectieve ontwikkeling is overeenkomstig de beleidskaders van de gemeente betreffende verschillende ontwikkelingsvelden in de Buiksloterham. Het blok WSPK is zo een ontwikkelveld. De gemeente gaat niet met elke individuele eigenaar in gesprek en geeft aan 1 gesprekspartner te prefereren die spreekt voor een grote groep eigenaren. Dit om de wensen en eiden te inventariseren en te vertalen in een schetsplan. MNNR heeft het initiatief genomen om deze gesprekspartner te zijn en namens de eigenaren een collectieve (her)ontwikkeling van het binnengebied en de private kavels te verkennen. Hierbij zal het WSPK-blok transformeren van een monofunctioneel bedrijventerrein naar een gemengd woon werk milieu. Een gemengd woon werk milieu bestaaat uit 30% niet wonen voor het gehele kavel en 70% wonen. Een productiestraat aan de Papaverweg. Hier dienen productiebedrijven of maakindustrie in de 8 meter hoge plint te komen. Door het verhogen van de FSI naar 3,5 meter en 30 meter hoge bebouwing toe te staan kunnen bedrijfsloodsen vervangen worden door multifunctionele nieuwbouw. De gemeente heeft aangegeven dat er een schetsontwerp voor het gehele blok gemaakt dient te worden. Hierin dient de participatie van zoveel mogelijk eigenaren meegenomen te worden. MNNR inventariseerd hiervoor de specifieke wensen en eisen van de verschillende eigenaren. Op basis van een gezamenlijk programma van eisen voor het blok kan er een plan gemaakt worden tijdens de participatie bijeenkomsten. 

Projectdata

 • Type
 • Mixed-use
 • Jaar
 • 2019
 • Status
 • Haalbaarheidsstudie
 • Opdrachtgever
 • Divers
 • Locatie
 • Amsterdam Noord, Buiksloterham
 • Oppervlakte
 • 25.000m2
 • Team
 • Abram de Boer, Christiaan van Hegelsom, Marieke schut
 • Categorieën
 • COMMERCIEEL, TRANSFORMATIE, URBAN, WONEN