revitalisatie

Binnenstedelijk verdichten met oog op het activeren van de stad is de uitdaging voor Manner. Daar bouwen waar de grootste vraag is, is niet alleen verstandig, het zorgt er ook voor dat het omliggende landschap niet hoeft te worden bebouwd.Hiervoor is revitalisatie van in verval geraakte locaties, industrieterreinen welke hun functie hebben verloren en niet optimaal benutte plekken in de stad van belang...

meer over revitalisatie

circulariteit

De uitdaging is om architectuur, als belangrijkste middel in te zetten voor natuurlijke en milieuvriendelijke gebouwen. Deze gebouwen dienen slimmer en circulair te zijn dan gebruikelijk is in de huidige bouwcultuur...

meer over circulariteit

healthy living

Voor ons is een duurzame toekomst een gezonde leefomgeving waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Dit klinkt als een vanzelfsprekendheid. Maar kan nog veel beter worden toegepast...

meer over healthy living

urban farming

Er wordt veel land gebruikt voor grootschalige productie van voedsel en er worden miljoenen kilometers afgelegd om voedsel daar te krijgen waar dit geconsumeerd wordt. De uitdaging is om dit productie en consumptieproces te verduurzamen...

meer over urban farming

Inclusiviteit

De is de motor van de samenleving. Veel bestaande wijken zijn monotoon ontwikkeld. De opgave is om bestaande en nieuwe wijken inclusief te maken...

meer over inclusiviteit