1. Urban Metabolism

De  steden verdichten, verduurzamen en hebben te maken met nieuwe invloeden die op slimme wijze verbonden moeten worden. Het is nodig om in nieuwe ontwikkelingen alle lagen te verbinden; het stedelijk metabolisme. Hoge dichtheden, hoogbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, deelmobiliteit en functieblending zijn nodig om deze complexe ontwikkelingen te verbinden. Om de leefbaarheid in onze steden te bewaken moeten gebouwen natuurinclusief en met voldoende maat en schaal worden ontworpen.

meer over urban metabolism

2. Circularity

Materialen worden schaarser en bronnen raken uitgeput. Daarom is het belangrijk om gebouwen circulair te ontwikkelen. We moeten zoveel mogelijk gebruik maken van gronstoffen die voorradig zijn. Bouwmethoden toepassen dat materiaal hergebruikt kan worden. Afval zoveel mogelijk beperken. Gebruik maken van natuurlijk energiestromen. En gebouwen ontwerpen die energiepositief zijn.
 

meer over circularity

3. Reuse - Revitalise

Gebouwen die hun functie of identiteit verloren zijn maar die  nog door het collectief geheugen van een plaats gewaardeerd worden moeten een nieuw leven krijgen. Met grote zorgvuldigheid wordt een opname gemaakt van het bestaande gebouw. Met respect voor het verleden en door middel van nieuwe ingrepen wordt een bestaand gebouw in de huidige tijd geplaats.

meer over reuse - revitalise

4. Healthy Homes, Happy Living

Door de verhardende maatschappij is het belangrijk om leefgemeenschappen te maken waarin men elkaar kan ontmoeten. Waar men oog voor mekaar heeft. Collectieven die elkaar helpen of waar gezamenlijke activiteiten kunnen worden ontplooit. Gezonde leefgemeenschappen zijn nodig voor een prettige leefomgeving.
 

meer over Healthy Homes, Happy Living