WE MAKE PROGRESSIVE CONTEXTUAL ARCHITECTURE FOR MODERN COMMUNITIES

Wij maken architectuur die eigentijds is, een nieuwe balans zoekt met natuur en het klimaat. Onze concepten verbinden mensen met natuur en gebouw door collectief, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief te zijn. Wij maken gebouwen die progressief zijn en tegelijk passend is in de lokale context. De ontwerpen kenmerken zich door een goed basis te leggen door creatieve processen te verbinden met innovatieve parametrische oplossingen. 

lees meer over onze visie

We create blooming habitats by blending nature and communities

MNNR innoveert door middel van het maken van blooming habitats. Dit zijn buurten en gebouwen die groeien en bloeien. Ze zijn adaptief, progressief en bouwen voor op de context en cultuur. De ontwerpen komen voor uit de lokale biotoop en spelen in op de omgeving. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om samen te leven. In onze gebouwen staan de mensen en de samenleving centraal. Een fijne woonomgeving met collectieve voorzieningen zijn de basis voor een gezonde leefomgeving.

bekijk hoe wij onze missie willen bereiken

We design circular and biobased buildings

MNNR gelooft in een nieuwe bouwcultuur waarin het gebruik van ruimte en materiaal circulair is. MNNR laat zien dat hergebruik en biobased materialen zorgen voor design met een natuurlijk uitgangspunt. 

bekijk hier onze circulaire projecten

We make healthy urban neighoUrhoods

MNNR staat voor meer natuur stad en gebouw. Meer flora en fauna zorgt voor een bloeiendeleefomgeving. MNNR laat zien dat ontwerpen met de natuur zorgt voor een fijne en gezonde leefomgeving. We vinden dat gebouwen moeten anticiperen op het klimaat. Droogte, extreme regenval en hittestress kunnen worden opgevangen met de juiste toepassingen. MNNR maakt easthetische oplossingen voor klimaatadaptieve gebouwen. Hierdoor wordt een prettiger leefklimaat gerealiseerd.

bekijk hier onze klimaatadaptieve projecten

We RECYCLE buildings

We gebruiken de techniek van 3d pointcloud om een zeer gedetailleerde scan van een gebouw te maken. Dit zetten we om in een REVIT product. Hierdoor kunnen we zeer gedetailleerd transformaties en monumenten inzichtelijk maken.

bekijk hier onze transformatie projecten

WE validate through parametic design

Innovation is Collaboration! MNNR en OMRT werken samen in innovatieve haalbaarheidsstudies en fascinerende concepten. Er wordt het beste uit beide werelden gehaald door de architectonische expertise van MNNR te verbinden met de technologische expertise van OMRT. Wij geven inzicht in ruimtelijke, financiele en programmatische haalbaarheid in een parametrisch dashboard. We maken interactieve modellen waarin meerdere scenario''s onderzocht worden. Door verschillende varIanten gemakkelijk te vergelijken kan uw project geoptimaliseerd worden.

bekijk hier wat parametrisch design voor u kan doen