We believe in collective and nature-inclusive neighborhoods

Wij geloven dat er een veel betere leefomgeving kan worden gerealiseerd door goede functiemenging en natuurinclusieve toepassingen. De druk op de stad is torenhoog. De stadsverdichting zorgt nieuwe gecomprimeerde stedenbouw waarin steeds meer functies worden vermengd. Hierdoor staat de leefbaarheid en klimaatproblematiek onder druk. Een natuurinclusieve leefomgeving is klimaatbestendig, biodivers en heeft een positief effect op de gezondheid van alle gebruikers.

lees meer over onze visie

We create blooming habitats by blending nature and spaces

MNNR innoveert door middel van het maken van blooming habitats. Dit zijn buurten en gebouwen die groeien en bloeien. Ze zijn adaptief, progressief en bouwen voor op de context en cultuur. De ontwerpen komen voor uit de lokale biotoop en spelen in op de omgeving. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om samen te leven.

bekijk hoe wij onze missie willen bereiken

WE INNOVATE WITH FASCINATING CONCEPTS, PARAMETRIC DESIGN AND AI-VISUALS

Innovation is Collaboration! MNNR en OMRT werken samen in innovatieve haalbaarheidsstudies en fascinerende concepten. Er wordt het beste uit beide werelden gehaald door de architectonische expertise van MNNR te verbinden met de technologische expertise van OMRT. Wij geven inzicht in ruimtelijke, financiele en programmatische haalbaarheid in een parametrisch dashboard. We maken interactieve modellen waarin meerdere scenario''s onderzocht worden. Door verschillende varIanten gemakkelijk te vergelijken kan uw project geoptimaliseerd worden.

bekijk hier wat parametrisch design voor u kan doen

WE ARE CHOSEN BY CLIENTS TO MAKE CONVINCING PLANS!

De kracht van MNNR ligt in het maken van overtuigende plannen en het voeren van een goede dialoog met de gemeente. Door kwalitatieve plannen te maken met MNNR kunnen uw ideeen realiteit worden.

bekijk hier de recensies

WE DESIGN SOLUTIONS FOR THE BIG CHALLENGES OF OUR TIME

Wij werken aan oplossingen voor de grote thema's die invloed hebben op de ruimtelijke omgeving. Deze thema's zijn stedelijke verdichting, circulariteit, gezond wonen, herbestemming. Binnen deze thema's heeft MNNR in 10 jaar tijd verschillende referenties opgebouwd.

bekijk hier onze referentieprojecten

OUR TEAM IS DEVOTED TO CIRCULARITY AND WE LOVE DESIGN!

MNNR architecten is in 10 jaar gegroeid tot een bureau van 10 gedreven architecten en bouwkundigen.

 

leer meer over MNNR