Inclusiviteit

De is de motor van de samenleving. Veel bestaande wijken zijn monotoon ontwikkeld. De opgave is om bestaande en nieuwe wijken inclusief te maken. De inclusieve stad is een pleidooi om de wijk te zien als verdien model. De winst is te behalen op economische, energie, ruimtelijk of sociaal-maatschappelijke onderdelen van de wijk.