revitalisatie

Binnenstedelijk verdichten met oog het activeren van de stad is de uitdaging voor Manner. Daar bouwen waar de grootste vraag is, is niet alleen verstandig, het zorgt er ook voor dat het omliggende landschap niet hoeft te worden bebouwd. Hiervoor is revitalisatie van in verval geraakte locaties, industrieterreinen welke hun functie hebben verloren en niet optimaal benutte plekken in de stad van belang. MNNR transformeert deze locaties en gebieden tot vitale plekken welke bijdragen aan het stedelijk leven. Verdichting, meervoudig ruimtegebruik en gebouwen als onderdeel van de stad zijn voor MNNR de opgaven.

 

Revitalisatie van in verval geraakte locaties, industrieterreinen welke hun functie hebben verloren en niet optimaal benutte plekken in de stad zijn de sleutel tot toekomstbestendig verdichten. Zogenaamde onderbenutte plekken, urban voids, zijn voor MNNR de aanleiding om passende nieuwe invullingen te maken. MNNR zoekt deze locaties, initieert locatie gebonden concepten, ontwerpt en transformeert deze locaties en gebieden tot vitale plekken welke bijdragen aan het stedelijk leven.

 

MNNR doet internationaal onderzoek naar de manieren van het benutten van deze zogenaamde urban voids. Uit het onderzoek blijkt dat de manier van benutten sterk samenhangt met de context en haar situationele aspecten. Het gebruiken van de genius loci van de locatie is hierin de sleutel tot een succesvolle en cultureel waardevolle invulling van de urban void. Het doorbreken van conservatieve politiek en taboes zijn nodig om te komen tot een zinvolle en economisch interessante revitalisatie van locaties die niet of nauwelijks bijdragen aan de toekomstige stedelijke cultuur.

 

MNNR streeft naar nieuwe vormen, combinatie en integratie van wonen, werken en ontspanning. Naast deze mix is er altijd een verwijzing in de architectuur naar de oorspronkelijke functie en sfeer in het gebied.  Door innovatieve gebouwen die inspelen op het behoud van gezinnen, senioren en starters in de stad wordt een bijdrage geleverd aan de transformatie van monofunctionele bedrijventerreinen, industrieterreinen of locaties naast infrastructuur.