new manners, new architecture

MNNR maakt gebouwen met een fascinatie voor veranderingen in de Natuur, Maatschappij en de Stad. Klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen vraagt om ‘natuurlijkere’ gebouwen. Globalisatie en de herdefinitie van Cultuur zorgt voor nieuwe hybride leefomgeving. En de verstedelijking zet door en daagt ons uit om gebouwen optimaal te integreren in het stedelijk weefsel.  

WELZIJN

Manner heeft geen corporate bedrijfscultuur, maar is een netwerkorganisatie. Voor elke opgave een passend team samengesteld. De kernkwaliteit van MNNR is conceptontwikkeling en ontwerp tot en met vergunning. MNNR verbindt partijen binnen de bouw- en ontwikkelkolom. Van ingenieursbureaus tot circulair adviseurs heeft MNNR preferred partners om een totaal project te kunnen realiseren. Daarnaast begeleiden wij groepen van toekomstige bewoners en gebruikers in het vormgeven van hun leefomgeving. 

COLLECTIVITEIT

MNNR innoveert door middel van het maken van herkenbare maar originele concepten. Een goed plan heeft een duidelijk concept met een sterk identiteit. MNNR werkt veelvuldig aan volume studies, ruimtelijke strategieën en competities om te komen tot nieuwe typologieën, alternatieve manieren van wonen, werken, zorgen, leren en leven. Met deze kennis wordt de economische-, sociaal-maatschappelijke- en ruimtelijke waarde van een locatie zichtbaar gemaakt.

 

CIRCULARITEIT

Manner staat voor een progressieve contextuele architectuur die, tegelijkertijd vooruitstrevend is en voortkomt uit het karakter van de omgeving. We gaan verder dan het modernisme en ook verder dan het traditionalisme. Deze architectuur bouwt voort op de identiteit in de omgeving en is niet alleen hedendaags maar speelt in op de te verwachtte flexibiliteit voor de toekomst.

MANNERS

new manners, new architecture

MNNR maakt gebouwen met een fascinatie voor veranderingen in de Natuur, Maatschappij en de Stad. Klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen vraagt om ‘natuurlijkere’ gebouwen. Globalisatie en de herdefinitie van Cultuur zorgt voor nieuwe hybride leefomgeving. En de verstedelijking zet door en daagt ons uit om gebouwen optimaal te integreren in het stedelijk weefsel.  

WELZIJN

Manner heeft geen corporate bedrijfscultuur, maar is een netwerkorganisatie. Voor elke opgave een passend team samengesteld. De kernkwaliteit van MNNR is conceptontwikkeling en ontwerp tot en met vergunning. MNNR verbindt partijen binnen de bouw- en ontwikkelkolom. Van ingenieursbureaus tot circulair adviseurs heeft MNNR preferred partners om een totaal project te kunnen realiseren. Daarnaast begeleiden wij groepen van toekomstige bewoners en gebruikers in het vormgeven van hun leefomgeving. 

COLLECTIVITEIT

MNNR innoveert door middel van het maken van herkenbare maar originele concepten. Een goed plan heeft een duidelijk concept met een sterk identiteit. MNNR werkt veelvuldig aan volume studies, ruimtelijke strategieën en competities om te komen tot nieuwe typologieën, alternatieve manieren van wonen, werken, zorgen, leren en leven. Met deze kennis wordt de economische-, sociaal-maatschappelijke- en ruimtelijke waarde van een locatie zichtbaar gemaakt.

 

CIRCULARITEIT

Manner staat voor een progressieve contextuele architectuur die, tegelijkertijd vooruitstrevend is en voortkomt uit het karakter van de omgeving. We gaan verder dan het modernisme en ook verder dan het traditionalisme. Deze architectuur bouwt voort op de identiteit in de omgeving en is niet alleen hedendaags maar speelt in op de te verwachtte flexibiliteit voor de toekomst.