1. Urban Metabolism

De  steden verdichten, verduurzamen en hebben te maken met nieuwe invloeden die op slimme wijze verbonden moeten worden. Het is nodig om in nieuwe ontwikkelingen alle lagen te verbinden; het stedelijk metabolisme. Hoge dichtheden, hoogbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, deelmobiliteit en functieblending zijn nodig om deze complexe ontwikkelingen te verbinden. Om de leefbaarheid in onze steden te bewaken moeten gebouwen natuurinclusief en met voldoende maat en schaal worden ontworpen.