06 AUG 2019

MNNR krijgt opdracht voor dertig eigentijdse duurzame woningen in Amersfoort.

Voor Synchroon ontwerpt MNNR tezamen met BDG de herstructurering voor Hogekwartier in Amersfoort die onderdeel uitmaakt van het stedelijk vernieuwingsplanprogramma Amersfoort vernieuwt. Het project bestaat uit 2 velden 4 en 7A. Met dit project wordt ingezet op een bijzonder gebied met een gevarieerd woonprogramma, waar aandacht is voor stedelijke voorzieningen. De gebouwen worden van een hoogwaardige kwaliteit met een duurzaam en innovatief karakter. Diversiteit van gebouwen en functies, en van bewoners en gebruikers is belangrijk.

 

 

De ontwikkeling van het plan valt onder het advies en toezicht van een supervisor, Jeroen Dirckx van het bureau KCAP. KCAP heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort het stedenbouwkundige- en het beeldkwaliteitsplan gemaakt. In de gebiedsontwikkeling waar dit project een onderdeel van is wordt er gestreefd naar een eigentijds hoog stedelijke karakter. Dit moet ook terugkomen in de bebouwing. ‘strakke’ moderne blokbebouwing met architectonische diversiteit vormt het uitgangspunt. 

 

MNNR werkt aan 30 grondgebonden woningen in 3 verschillende typen varierend in 3 laags plat en 2 laags kap woningen.