17 JUN 2023

Definitief Ontwerp Hof in de Egelantier goedgekeurd!

Het Definitief Ontwerp van Hof in de Egelantier is goedgekeurd! Er is hard gewerkt aan de gewonnen tender voor Hof in de Egelantier. Het Definitief Ontwerp is ondertussen akkoord bevonden door de welstand! Tezamen met opdrachtgever, gemeente, monumentenzorg, rijksdienst van cultureel erfgoed en de stadsbouwmeester is gezocht naar een genuanceerde balans tussen behoud en vernieuwing.