12 JUL 2019

Ontwerp voor circulaire stadsboerderij gereed.

MNNR is gevraagd om het ontwerp te maken van de Circulaire Stadsboerderij 'de Sibbe'. Deze stadsboederij ligt in Loenga en wordt in de komende jaren onderdeel van een nieuwbouwwijk in Sneek. De Stadsboederij wordt een nieuw educatieve en recreatieve plek midden in de stad. Deze nieuwe plek laat mensen stadslandbouw op een nieuwe manier beleven. Er vinden debtatten en workshops plaats om de kennisontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie, biodivesriteit en energietransitie. De oude ligboxstal krijgt een nieuwe educatieve functie. De stal wordt volledig verbouwd met workshopruimten, vergaderplekken, winkel en horeca voorzieningen. De stal wordt circulair verbouwd door een gevel van hergebruikte houtpallets. Ten behoeve van de energieconcept wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kwaliteiten van de stal.