01 NOV 2019

Rethinking healthy buildings.

 

 

Hoe klimaatadaptief bouwen? 

De wijk Buiksloterham wordt Amsterdam's duurzaamste en meest circulaire wijk.

MNNR draagt bij aan deze ambitie met een blok van 20.000 m2. Ten behoeve van de klimaatadaptie worden blouw-groene maatregelen getroffen op het daklandschap van het gebouw.  Hierdoor worden wateroverlast en hittestress voorkomen. Daarbij draagt het parklandschap bij aan de biodiversiteit en belevingswaarde voor dit deel van Amsterdam Noord. 

 

 

Waarom groen toepassen ik hoogbouw?

In Parijs werkt MNNR aan een gebouw met groene longen.

Door het toepassen van veel groen in het gebouw wordt de omgeving gezonder.

Het welzijn en een prettig verblijf is de nieuwe uitdaging nu de verstedelijking toeneemt. De stad slokt het landschap op. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we nieuwe manieren vinden om het groen terug te brengen in onze gebouwen.

Tezamen met groenspecialisten onderzoeken wij welke typen vegetatie geschikt zijn voor de toekomstige groene longen van de stad. 

 

 

Gebouwen inbedden in het landschap?

In het natuurgebied het Noordscheveld worden drie paviljoens met een beheer- en educatie functie gerealiseerd. Om de omgeving zo weinig mogelijk aan te tasten worden de paviljoens ingebed in het landschap. De lokale vegetatie loopt over de gebouwen heen om de ecosystemen en belevingswaarde zo veel mogelijk te behouden. Door toepassing van een dikkere substraat-laag is een gevarieerd palet van lokale beplanting mogelijk waardoor de bloeitijd en biodiversiteit toeneemt. 

 

 

 

Een duurzame identiteit?

MNNR is gevraagd om een nieuw duurzaamheidsicoon te ontwerpen voor een healthy fastfoodrestaurant. Het pand krijgt een natuurlijke en krachtige uitstraling.

Door een sterke bouwvorm en een groene jas van verschillende soorten planten krijgt het gebouw een iconische identiteit die tevens goed is voor de biodiversiteit, waterhuishouding en fijnstofbeheersing.

 

 

Modern wonen in een green community?

MNNR ontwerpt green communities. Nieuwe woonvormen met collectieve groenvoorzieningen zorgen voor leefbare en duurzame woonomgevingen.

Voor de transformatie van een oude school wordt het parkeren rondom het blok gemaakt om een centrale binnentuin te realiseren met: wijngaard, pluktuin, speelbos en kruidentuin. Het groen functioneerd hier tevens als middelpunt van sociale veiligheid en cohesie.

 

 

Voedsel produceren in de stad?

Hoe gaan we om met de voedsel voorzining in de stad?

Het ontwerp voor The Vertical Farm laar zien dat groen een grotere rol kan hebben in de stad. Niet alleen als kijk-groen, maar ook functioneel.

Bijvoorbeeld door middel van voedselproductie gekoppeld aan een lokale afzetmarkt en in combinatie met publieke faciliteiten als educatie -, bijeenkomst-, en horeca functies. Functioneel groen in combinatie met nieuwe programma-combinaties zorgen voor nieuwe typologien. Deze zijn nodig om de stad te vergroenen. 

 

 

Collectief onderzoekt duurzame verstedelijking.

LOOOP is een samenwerkingsverband wat integraal onderzoek doet naar duurzame verstedelijksopgaven. Het collectief bestaat uit een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van: Energietransitie, klimaatadaptie, Circulariteit, Belevingswaarde, Biodiversiteit, Gebruikswaarde en Economie.