LET'S MAKE 100% FUTUREPROOF ARCHITECTURE!

MNNR architecten staat voor ‘futureproof design’. Klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen vragen om ‘natuurlijkere gebouwen’. Globalisatie en de stedelijke verdichting dagen ons uit om ‘hybride gebouwconcepten’ te maken. Daarom onderzoeken en ontwerpen wij nieuwe manieren om samen te leven, wonen en werken. Met veel aandacht voor een gezond en kwalitatief leven ontwerpen wij aan de toekomstbestendige leefomgeving. Hiervoor maken wij kwalitatieve designoplossingen voor duurzame ontwerpuitdagingen. Dit doen wij vanuit een progressieve contextuele ontwerphouding. Wij anticiperen altijd op de omgeving voor een passend concept en zorgen tegelijk voor een eigentijds ontwerp met een toekomstbestendig karakter. Met veel aandacht voor natuurinclusieve details, klimaat adaptieve systemen, circulaire materiaalgebruik en nieuwe woonvormen zorgen wij voor een prettige en toekomstbestendige leefomgeving.

 

Wij geloven dat er een veel betere leefomgeving kan worden gerealiseerd door goede functiemenging en natuurinclusieve toepassingen. De druk op de stad is torenhoog. De stadsverdichting zorgt nieuwe gecomprimeerde stedenbouw waarin steeds meer functies worden vermengd. Hierdoor staat de leefbaarheid en klimaatproblematiek onder druk. Een natuurinclusieve leefomgeving is klimaatbestendig, biodivers en heeft een positief effect op de gezondheid van alle gebruikers.

 

 

WE ARE DEVOTED TO CIRCULARITY AND WE LOVE DESIGN!

MNNR innoveert door middel van het maken van herkenbare maar originele concepten. Een goed plan heeft een duidelijk concept met een sterk identiteit. MNNR werkt veelvuldig aan volume studies, ruimtelijke strategieën en competities om te komen tot nieuwe typologieën, alternatieve manieren van wonen, werken, zorgen, leren en leven. Met deze kennis wordt de economische-, sociaal-maatschappelijke- en ruimtelijke waarde van een locatie zichtbaar gemaakt.

 

MNNR architects is choseN by CLIENTS to make FUTUREPROOF DESIGNsolutions!

Manner staat voor een progressieve contextuele architectuur die, tegelijkertijd vooruitstrevend is en voortkomt uit het karakter van de omgeving. We gaan verder dan het modernisme en ook verder dan het traditionalisme. Deze architectuur bouwt voort op de identiteit in de omgeving en is niet alleen hedendaags maar speelt in op de te verwachtte flexibiliteit voor de toekomst.

OFFICE

LET'S MAKE 100% FUTUREPROOF ARCHITECTURE!

MNNR architecten staat voor ‘futureproof design’. Klimaatverandering en het uitputten van fossiele brandstoffen vragen om ‘natuurlijkere gebouwen’. Globalisatie en de stedelijke verdichting dagen ons uit om ‘hybride gebouwconcepten’ te maken. Daarom onderzoeken en ontwerpen wij nieuwe manieren om samen te leven, wonen en werken. Met veel aandacht voor een gezond en kwalitatief leven ontwerpen wij aan de toekomstbestendige leefomgeving. Hiervoor maken wij kwalitatieve designoplossingen voor duurzame ontwerpuitdagingen. Dit doen wij vanuit een progressieve contextuele ontwerphouding. Wij anticiperen altijd op de omgeving voor een passend concept en zorgen tegelijk voor een eigentijds ontwerp met een toekomstbestendig karakter. Met veel aandacht voor natuurinclusieve details, klimaat adaptieve systemen, circulaire materiaalgebruik en nieuwe woonvormen zorgen wij voor een prettige en toekomstbestendige leefomgeving.

 

Wij geloven dat er een veel betere leefomgeving kan worden gerealiseerd door goede functiemenging en natuurinclusieve toepassingen. De druk op de stad is torenhoog. De stadsverdichting zorgt nieuwe gecomprimeerde stedenbouw waarin steeds meer functies worden vermengd. Hierdoor staat de leefbaarheid en klimaatproblematiek onder druk. Een natuurinclusieve leefomgeving is klimaatbestendig, biodivers en heeft een positief effect op de gezondheid van alle gebruikers.

 

 

WE ARE DEVOTED TO CIRCULARITY AND WE LOVE DESIGN!

MNNR innoveert door middel van het maken van herkenbare maar originele concepten. Een goed plan heeft een duidelijk concept met een sterk identiteit. MNNR werkt veelvuldig aan volume studies, ruimtelijke strategieën en competities om te komen tot nieuwe typologieën, alternatieve manieren van wonen, werken, zorgen, leren en leven. Met deze kennis wordt de economische-, sociaal-maatschappelijke- en ruimtelijke waarde van een locatie zichtbaar gemaakt.

 

MNNR architects is choseN by CLIENTS to make FUTUREPROOF DESIGNsolutions!

Manner staat voor een progressieve contextuele architectuur die, tegelijkertijd vooruitstrevend is en voortkomt uit het karakter van de omgeving. We gaan verder dan het modernisme en ook verder dan het traditionalisme. Deze architectuur bouwt voort op de identiteit in de omgeving en is niet alleen hedendaags maar speelt in op de te verwachtte flexibiliteit voor de toekomst.