LCDH

Project beschrijving

De locatie van het plangebied is gelegen in de Stadsparkwijk en in de buurt Corpus Den Hoorn-Zuid te Groningen. De grenzen worden afgebakend Het plangebied vormt een schakelpunt in de wijk en ligt op de grens van Corpus den Hoorn Noord en Zuid. 

 

De locatie is goed ontsloten aan Laan Corpus Den Hoorn. Het is een weg die een wijkontsluitende functie heeft, maar ook alle bezoekers gedurende de hele dag van en naar de hoogstedelijke functies in de wijk begeleidt.

 

Laan Corpus Den Hoorn leidt aan de oostkant naar de A28 richting Assen en aan de westkant naar de N7 richting Drachten. Beide wegen leiden ook naar het Julianaplein, het knooppunt om Groningen in te gaan of richting Duitsland of De Eemshaven te rijden.

 

De locatie ligt ook aan de Paterwoldse Weg die riching het noorden naar de stad leidt en in het zuiden richting Eelde Airport. 

 

Het plangebied grenst aan het terrein van het Martini Ziekenhuis en het Laboratorium voor Infectieziekten. Naast deze regio- overstijgende functies bevinden zich aan Laan Corpus Den Hoorn ook nog het Medisch Centrum Zuid, verscheidene huisartsenpraktijken en woonzorgcentra.

 

In de nabije toekomst zal het topsportzorgcentrum van FC Groningen ook aan de kop van Laan Corpus Den Hoorn bij de N7 verrijzen. Hierin zullen ook een revalidatiecentrum en fysiotherapeutische voorzieningen gehuisvest worden. 

 

Aan Laan Corpus Den Hoorn bevinden zich op een aantal specifieke geregisseerde locaties hoogbouw in de vorm van torens.

 

Langs de N7 vormen het Gasuniegebouw en La Liberté een poortfunctie vanuit Drachten richting de stad Groningen. Het Gasuniegebouw is een kantoorgebouw en La Liberté huisvest een mix van kantoren, een hotel en appartementen.

 

Aan Laan Corpus Den Hoorn staan ook een aantal markante torens. De Boerhaaveflat en de Hoornse Heem zijn opgetrokken aan het eind van de vorige eeuw en zijn relatief lage torens van 40 en 45 meter. De Rokade is opgetrokken in het eerste decennium van de 21 ste eeuw heeft een aanzienlijke hoogte van 63,1 meter. Alle hoogbouw aan Laan Corpus Den Hoorn bestaat uit (zorg-)appartementen. 

 

Het plangebied bevindt zich op de overgang tussen woonwijken die zijn vormgegeven met strokenbouw en de vrijstaande volumes met zorg-, kantoor- en schoolgebouwen.

 

In de stedenbouwkundige invulling van het plangebied willen we kijken naar een volume dat een schakel vormt tussen de stroken die de Paterswoldse Weg begeleiden en de vrijstaande volumes die Laan Corpus Den Hoorn omzoomen. 

 

Afhankelijk van het soort en type bebouwing op de locatie zal deze
vanuit veel ontsluitingswegen en in de omliggende wijken te zien zijn. Bij hoogbouw zou je kunnen stellen dat dit meer een markeringspunt vormt en te zien zal zijn vanaf grote afstand op stedelijk niveau. Bij lagere bebouwing zal deze zichtbaar worden over de lange zichtlijnen van Laan Corpus Den Hoorn en de Paterswoldse Weg die in het zuiden doorloopt in de Veenweg. 

 

In de stedenbouwkundige strategie is te zien dat het nieuwe bouwblok op drie schaalniveau’s acteert. Het vormt een schakel tussen Corpus Den Hoorn Noord en -Zuid en reageert op de strokenbouw langs de Paterwoldse weg. Daarnaast wordt op de kruising van de Paterswoldse weg en Laan Corpus den Hoorn een hoogte accent gemaakt die onderdeel wordt van een aantal torens die Laan Corpus den Hoorn begeleiden.

 

Tenslotte is gespiegeld aan de toren een tweede accent toegevoegd om het blok te verstedelijken en te dienen als tegengewicht aan de Van Swietenlaan tegenover het Martini Ziekenhuis. Doordat de toren beduidend lager is krijgt het blok een duidelijke hiërarchie. 

Projectdata

 • Type
 • Mixed-use
 • Jaar
 • 2015
 • Status
 • Haalbaarheidsstudie
 • Opdrachtgever
 • Kondor Wessels Projecten
 • Locatie
 • Groningen
 • Oppervlakte
 • 61.100m2
 • Ism
 • De deur in Huis
 • Team
 • Christiaan van Hegelsom, Abram de Boer, Emiel Noordhuis
 • Categorieën
 • TRANSFORMATIE, STUDY